ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 451/17 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ