ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 447/17 ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ