ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 438/17 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ