ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 436-15 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ