ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 426/2016 ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ