ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 417/2015 ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ