ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415/2015 ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ