ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 414/16 ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ200