ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 412/2016 ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 1046 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ