ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 408/2015 ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ