ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 40/2016 ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ