ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 398/2015 ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΑΣΜΑΤΩΝ