ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 37/2016 ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ