ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 353/2015 ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΗΙ 101038 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ