ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 352/2015 ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕ 34896 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ