ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 343/2015 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ