ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 342/2015 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΕΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ