ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 310/2016 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ