ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 304/2016 ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-FAX ΓΙΑ ΤΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ