ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 290/2016 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ