ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 194/18 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ο.Ε.