ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 173/18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 28/08/2018