ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 170/18 4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΗ”