ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 164/18 ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ