ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 142/2022 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια των ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσίας για την τακτική συντήρηση του ΚΗY 3744 MAZDA B2600 φορτηγού του δήμου Δεσκάτης