ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 127/2017 ΘΕΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΙ 1050, KHI 1038, KHY 3744 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ