ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 09/2017 ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ