Απόφαση αποδοχής πράξης ένταξης Κέντρου Κοινότητας Δεσκάτης