Απόφαση ανάθεσης του έργου “Κατασκευή τεχνικών έργων Δ.Ε. Δεσκάτης”