ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ