Απόφαση ανάθεσης για το έργο «Αντικατάσταση επιφανειακού αντλητικού συγκροτήματος στη δεξαμενή Δήμητρας με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα»