ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ