ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – κάρτα ταχογράφου λεωφορείου ΚΗΙ 1050