Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ο Δήμαρχος Δεσκάτης Α/Α/ 254