ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ