ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (WAP) 2017