ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ