ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 281/2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ Ε4 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΔΥΜΑ