ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 109/2017 ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ