ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2018 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ