ΑΠΟΦΑΣΗ 215-2023 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ