ΑΠΟΦΑΣΗ 214-23 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2024.