ΑΠΟΦΑΣΗ 203-22 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2023.