ΑΠΟΦΑΣΗ 191-22 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-DPO 2023