ΑΠΟΦΑΣΗ 183-23 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 2024-2025.