ΑΠΟΦΑΣΗ 163-22 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2023.