Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ -ΑΠ. 339/2019 Δ.Σ.