Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ