ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΑΓΓ. ΔΑΠΑΝΗ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΑΓΓ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΕΠ: Β/60,Β/61