ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ (ΚΣΚΥ) 0822 Δημοσίου 8%,ΣΥΝ.ΔΗΜ (Κ.0824),Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (αρθ.29 ν,3986/2011),ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ,ΤΠΔΚΥ(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ),ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ(εργαζ.),Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ(εργοδότη),ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργαζομένου),ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργοδότη),Κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ(εργαζόμενου),Κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ(εργοδότη),ΚΥΤ(εργαζόμενου),ΚΥΤ(εργοδότη),Μ.Τ.Π.Υ ΜΕΤΟΧΩΝ,Μ.Τ.Π.Υ. 2% ΜΕΤΟΧΩΝ